top of page

DET GODE PROJEKT?

Hvad er det, vi sigter på med læringsforløbene? Vi sigter på forløb, der bryder murerne ned mellem klasserummet og verden udenfor. Forløb, der opleves meningsfulde og motiverende for eleverne og rummer mange lag og muligheder for både faglig læring, styrkelse af det 21. århundredes kompetencer såvel som alsidig personlig udvikling. Forløb, der sætter fagene ind i kontekster, hvor de anvendes konkret såvel som supplerer og beriger hinanden. Forløb, hvor eleverne oplever, at det arbejde, de laver, er betydningsfuldt.

Her på siden finder du følgende: 

Hvordan laver man et godt projektspørgsmål? 


Hvornår er det innovativt & autentisk? 


Flere veje til faglige mål


Projekttuning - et værktøj


Projektplaner - skabeloner

Hvordan laver man et godt projektspørgsmål?
det_gode_projektspørgsmål.png

Hvordan formulerer man et godt innovationsprojekt-spørgsmål? Jeres projektspørgsmål skal gerne: 

- være virkeligt og relevant at beskæftige sig med

- opleves meningsfuldt og nærværende i børnenes perspektiv, meget gerne med et lokalt afsæt

- ramme eller give rum for børnenes interesser, passioner, særlige kompetencer - og også være noget, I som voksne har stor lyst til at kaste jer ud i med børnene.

- kræve at man arbejder med en række faglige mål, typisk fra flere forskellige fag

- kalde på innovation, altså at det animerer til at ville handle og gøre noget ved det, og dermed giver det muligheden for, at elevernes arbejde bliver betydningsfuldt.

... og det må ikke kunne besvares med et simpelt ja eller nej, men kræver, at man søger viden, forståelse, indsigt og bearbejder tingene godt og derigennem producerer ny viden. Kompleksiteten af jeres problemstilling skal naturligvis matche jeres elevgruppe godt i forhold til alder og perspektiver. Det er om at ramme "the sweet spot", hvor de bliver tilpas udfordrede - og det opleves engagerende og meningsfuldt. 

 

I et 21. århundredes kompetence-perspekt har vi således fat i "real-world problem-solving", videnskonstruktion, kritisk tænkning, kreativitet og typisk også kollaboration og kommunikation. Ligeledes skaber vi en ramme, hvor eleverne har mulighed for at lære på mange forskellige måder og arbejde hands-on og ikke mindst, hvor elevers forskellige styrker kan komme i spil og skabe værdi i det fælles. 

Prøv at arbejde med gode projektspørgsmål nedenfor - fra emne og tema til innovativt, autentisk projekt: 

 

det gode q1.png
det gode spørgsmål - elevn.png
Gør et godt projekt bedre!

Når I har jeres ide, så lav en såkaldt Projekttuning! Sæt jer med et andet team - eller med eleverne - og brug fremgangsmåden nedenfor. Det giver et stort udbytte og tager blot en halv time!

Skærmbillede 2019-04-10 kl. 16.52.51.png
Hvornår er det innovativt? 
innovativt.png

Innovation er, når en ny ide omsættes, så den skaber værdi for andre. Der er altså to væsentlige faktorer i innovation: 

 

Noget nyt...: En "ny" ide behøver blot være ny i den konkrete sammenhæng. Det kan ofte være nye kombinationer af kendte ideer eller kobling af forskellige fagområder og viden, der giver ideer, man ikke har tænkt på før. 

..der skaber værdi: At ideen skaber "værdi for andre" kræver, at man handler på den og prøver at sætte den i spil i virkeligheden. Først når man skaber værdi, taler man om innovation. Den gode ide er altså ikke nok i sig selv. Her kommer det autentiske ind i billedet.

 

Hvornår er det autentisk? 
autentisk.png

At projektet skal være autentisk, handler om at komme ud af klasserummet og lære i, sammen med eller til brug for verden omkring os. Det kan man gøre på mange måder og i forskellige grader - se nogle eksempler herpå ovenfor. Åben Skole er også et godt eksempel på at skabe autentiske læringsarenaer for børnene. Det, I gør, skal selvfølgelig matche eleverne, målene med jeres forløb og de muligheder, I har. 

 

Det autentiske giver en særlig dynamik til læreprocessen og bringer noget andet ind, som kan give børnene nye (praktiske) forståelser og en umiddelbar relevans og brugbarhed af det, de lærer. Og så er der bare mere på spil på en positiv måde, når mennesker, der hverken er ens lærere, pædagoger eller forældre træder ind i et barns læreproces. Det tæller og gælder på en anden måde og giver særlig anledning til at gøre sig umage. Eller opleve sig særligt motiveret, fordi det får en umiddelbar vigtighed, og at ens indsats betyder noget. 

Flere veje til faglige mål
faglige_mål_-_til_website_.png

Hvordan sætter man gode faglige mål? Vi er ved at udvikle en model i dialog med mange af jer, som viser veje til faglige mål i projektforløb. Dertil kommer drejebøgerne i FIRE modellen, hvor man også opstiller mål i hver fase. 

Brug en projektplan!
Skærmbillede 2019-06-19 kl. 09.36.48.png
Skærmbillede 2019-06-18 kl. 13.30.46.png
Mini-projektplaner
Skærmbillede 2019-04-30 kl. 11.55.56.png
Skærmbillede 2019-06-19 kl. 10.00.31.png
bottom of page