ELEMENTER I PROJEKT FREMTIDENS SKOLE 

Autens's bidrag til projekt Fremtidens Skole handler om at opbygge og understøtte teamenes værktøjskasse til autentiske innovative projektforløb. Det gør vi med tre typer af indsatser, som I kan se nedenfor. Det konkrete indhold varierer og afstemmes altid tæt med den enkelte skoleledelse eller makkerskole-parrets ledelser, så vi kan støtte målrettet med direkte teamstøtte efter jeres behov. 

190909, Katalog til HTK - Autens bidrag

INSPIRATIONSKATALOG

I dette katalog vil I kunne finde læse mere om os, vores rolle i projektet og hvad vi kan tilbyde jer af indsatser. Vi udvikler løbende nye elementer, som lægges til kataloget. Derfor vil den nyeste version af kataloget være at finde her.

Og husk at I endelig bare skal ringe eller skrive til os, hvis I har brug for sparring ang. fremtidige indsatser, hvis I har nogle spørgsmål, ønsker eller forslag. Hvis I sender en mail, så sæt gerne Louise, Lise Lotte el. Lene på Cc.

Louise: 22110020 el. Louise@autens.dk 

Lise Lotte: 26506270 el. liselotte@autens.dk

Lene: 20705230 el. lene@autens.dk

Kompetenceudviklingsdagene er hele dage sammen, fx to hele dage i opstarts- og introduktionsugen. Dagene handler om at få støtte til at udvikle langvarige autentiske innovative læringsforløb med udgangpunkt i skolens og teamenes behov. Målet for læringen fra disse dage er en fælles projektramme, fælles sprog for arbejdsformer og udvidelse af den fælles værktøjskasse. Værktøjskassen tages i brug med det samme. Værktøjskassen er bl.a. metoder til kollaboration, kommunikation, kreativitet og til at udvikle kritisk tænkning. 

KOMPETENCE-
UDVIKLINGSDAGE

EDCAMPS

EdCamp er en form for åben konferenceform hvor indholdet bliver skabt af deltagerne. Omdrejningspunktet er en fælles udforskning af de emner, som deltagerne brænder for og det, som de selv bringer med i spil. I fællesskab identificeres derved en række overordnede temaer i relation til læringsdagene. Makkerparskolerne holder EdCamps sammen. 

Temaerne kunne eksempelvis være: passionsbaseret læring, personalisering, inklusion & nye læringsformer, læringsrum/rummet som den tredje pædagog, forandringsmindset, nye roller i skolen, sammenhæng mellem fag-faglighed og arbejdet med kreativitet og innovation etc. 

Den vigtigste komponent i vores samarbejde med jer på skolerne er teamstøtten. Det er et større antal konsulenttimer, som vi kan anvende helt målrettet til jeres konkrete behov i de enkelte lærer- og pædagogteams, afdelinger eller andet.

 

Det er jer, der sætter dagsordenen, og vi prøver så godt vi kan at hjælpe jer videre, støtte op, finde inspiration, dele værktøjer m.m. - hvad end I har brug for indenfor vores felt. 

 

I kan læse om teamstøtten under vores konsulentkatalog - og her kan I også se, hvem I kan invitere ud til jer, skrive til eller ringe til. 

TEAMSTØTTE

HACKATHON 

Hackathon er et forløb, hvor de deltagende teams, ud fra en udvalgt problemstilling, præsenterer, får sparring og forbedrer deres næste læringsforløb. De eksterne konsulenter faciliterer dagen og inddrager relevante eksterne aktører. Disse hackathons har til formål at sætte fokus på udfordringer i omstillingen til ny praksis og hvordan man skal håndtere dem, så man håndterer det på en måde, som man også ønsker at lære eleverne at håndtere deres projekter og udfordringer. Deltagerne skaber derved selv de løsninger, de har behov for, i en faciliteret innovativ proces, sammen med makkerskolen. 

Makkerskolepar:

Charlotteskolen + Hedehusene Skole

Fløng Skole og Borgerskolen


Reerslev skole + Torstorp Skole

Sengeløse Skole + Mølleholmskolen

Ole Rømer Skolen 

Kontakt: 

Lene Jensby Lange 

Lene@autens.dk

Lise Lotte

Liselotte@autens.dk

Louise

Louise@autens.dk