top of page

HAR I BRUG FOR EN HÅND MED PROJEKTBASERET LÆRING?

Kontakt os

Vi hjælper jer gerne i gang - eller på vej videre. Som team eller som skole. Tag fat i os for at drøfte et partnerskab, hvor vi støtter jer gennem hele forandringen over 2 år, eller konkrete workshops. Her er lidt inspiration:

pbl.jpg

Peter Frederiksen:

Peter@autens.dk

2347 3979 

Lene Jensby Lange:

lene@autens.dk

20705230

Kompetenceudviklingsdagene er hele dage sammen, fx to hele dage i opstarts- og introduktionsugen. Dagene handler om at få støtte til at udvikle langvarige autentiske innovative læringsforløb med udgangpunkt i skolens og teamenes behov. Målet for læringen fra disse dage er en fælles projektramme, fælles sprog for arbejdsformer og udvidelse af den fælles værktøjskasse. Værktøjskassen tages i brug med det samme. Værktøjskassen er bl.a. metoder til kollaboration, kommunikation, kreativitet og til at udvikle kritisk tænkning. 

KOMPETENCE-
UDVIKLINGSDAGE

EDCAMPS

EdCamp er en form for åben konferenceform hvor indholdet bliver skabt af deltagerne. Omdrejningspunktet er en fælles udforskning af de emner, som deltagerne brænder for og det, som de selv bringer med i spil. I fællesskab identificeres derved en række overordnede temaer i relation til læringsdagene. Makkerparskolerne holder EdCamps sammen. 

Temaerne kunne eksempelvis være: passionsbaseret læring, personalisering, inklusion & nye læringsformer, læringsrum/rummet som den tredje pædagog, forandringsmindset, nye roller i skolen, sammenhæng mellem fag-faglighed og arbejdet med kreativitet og innovation etc. 

Den vigtigste komponent i vores samarbejde med jer på skolerne er teamstøtten. Det er et større antal konsulenttimer, som vi kan anvende helt målrettet til jeres konkrete behov i de enkelte lærer- og pædagogteams, afdelinger eller andet.

 

Det er jer, der sætter dagsordenen, og vi prøver så godt vi kan at hjælpe jer videre, støtte op, finde inspiration, dele værktøjer m.m. - hvad end I har brug for indenfor vores felt. 

 

I kan læse om teamstøtten under vores konsulentkatalog - og her kan I også se, hvem I kan invitere ud til jer, skrive til eller ringe til. 

TEAMSTØTTE

HACKATHON 

Hackathon er et forløb, hvor de deltagende teams, ud fra en udvalgt problemstilling, præsenterer, får sparring og forbedrer deres næste læringsforløb. De eksterne konsulenter faciliterer dagen og inddrager relevante eksterne aktører. Disse hackathons har til formål at sætte fokus på udfordringer i omstillingen til ny praksis og hvordan man skal håndtere dem, så man håndterer det på en måde, som man også ønsker at lære eleverne at håndtere deres projekter og udfordringer. Deltagerne skaber derved selv de løsninger, de har behov for, i en faciliteret innovativ proces, sammen med makkerskolen. 

bottom of page