top of page

FIRE-modellen er et rigtig godt værktøj og en god rammestruktur for at arbejde med innovative læringsforløb. Den hjælper igennem fire centrale faser fra forståelse over ideudvikling til skabelse af prototyper og iværksættelse af den endelige ide for til sidst at arbejde med evaluering.

 

FIRE-modellen er i tæt familie med andre 'design thinking'-modeller, altså metoder til, hvordan man kan arbejde med innovation og projekter, der skaber (ny) værdi for andre. 

 

Til hver af faserne er knyttet en række enkle værktøjer man kan bruge - og dem kan man som team videreudbygge i forhold til fx aldersgrupper, nye ideer og noget, I kender fra andre sammenhænge. Værktøjerne findes både i bogen og på dette link til forlaget.

Hvordan kommer I i gang? 

Før I går i gang med FIRE-modellens fire faser, skal I i jeres team (om I er få eller mange, der beslutter et fælles projekt) have lagt jer fast på et foreløbigt innovationsprojekt med et rigtig godt arbejdsspørgsmål, der tænder jeres og elevernes engagement og kan åbne flere døre for alle elever. Projektspørgsmålet kan I løbende vende tilbage til og justere hen ad vejen, som I bliver klogere.

Sådan kan I udvikle ideer til jeres projekt

Vi har spurgt en af de meget erfarne projektbaserede skoler, High Tech High, hvordan de får ideer til projekter. En metode, de hyppigt anvender, er "50 ideer". Det er sjældent den første ide, der er den bedste. Det gælder om at få rigtig mange ideer i spil, så man blandt dem kan sortere og vurdere, hvor de virkeligt gode projektideer ligger. 

På 7 minutter: 

- Notér 50 produkter, eleverne kan lave (så I får gang i alle mulige tanker om, hvad jeres elever måske kunne være i stand til at producere - det kan være både konkret og abstrakt, musisk eller fysisk osv.). 

- 50 gode spørgsmål, som eleverne kan udforske og innovere på (fx hvordan får man gode venner?, kan vi påvirke følelser med musik? hvordan kan poesi ændre verden? hvordan kan vi øge trafiksikkerheden for cyklister i Høje Taastrup?)

Brug derefter nogle af værktøjerne fra "Ideudvælgelse" i Idefasen fra bogen Innovative Elever til at vælge de bedste ideer. Fx denne, hvor I placerer jeres mange ideer ind på 2 skalaer for at sortere dem efter betydningsfulde kriterier for jer (se tegning nedenfor). 

Skærmbillede 2019-06-19 kl. 10.00.31.png
Idéudvælgelse - til website.png

FIRE-MODELLEN 

Innovative elever

Fire-modellen er udviklet af Lilian Rohde og Anja L. Olsen og præsenteres i bogen "Innovative elever". Fire-modellen er en metode, som er bygget op om et undervisningsdesign i fire faser: forstå, idéudvikle, realisere og evaluere. 

Se "downloads" nederst i linket

F

Forståelsesfasen

I

Idéudviklingsfasen

R

Realiseringsfasen

E

Evalueringsfasen

190203 - Fire-modellen Autens.png
bottom of page