LÆRINGSMILJØER TIL FREMTIDENS SKOLE

Når man udvikler praksis hen mod et innovativt, kollaborativt mindset - og generelt ønsker styrket fokus på elever, der aktivt samarbejder, skaber og interagerer med verden, er det fysiske læringsmiljø også en vigtig del af hele det system, der skal understøtte udviklingen. 

Vi har arbejdet med medarbejderne på Mølleholmskolen og Fløng Skole - og også en stor del af elevrådet på Mølleholm. Her har alle samskabt prototyper på læringsmiljøer og ikke mindst forandring heri i forhold til i dag. 

OPSAMLING MØLLEHOLM

OPSAMLING FLØNG

Billede 24-10-2018 19.33.15.jpg

 

 

 

 

Dette website er udviklet af Autens for at dele ressourcer som led i Høje Taastrup Kommunes projekt ”Fremtidens skole”. Projektet muliggøres af støtte fra A.P. Møller & Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formål. 

 

Autens's rolle er at støtte kommunens 700 lærerne og pædagoger i at udbygge deres værktøjskasse og kompetencer til at arbejde med innovative, autentiske læringsforløb som væsentlig praksisform. Det er websitets fokus.

Websitet er udviklet af Autens. Alle rettigheder tilhører Autens.

www.autens.dk.

 Autens, Algade 34, 1. th., 4000 Roskilde

 

Mannaz og Københavns Professionshøjskole arbejder sideløbende med kompetenceudvikling for teamkoordinatorer, faglige vejledere og skoleledelserne.