ÅBEN SKOLE & FREMTIDENS SKOLE 

ÅBEN SKOLE


Når man arbejder med autentiske læringsforløb, er det nødvendigt at eleverne får mulighed for at løse og eksperimentere med problemer og udfordringer fra den verden udenfor skolen. Ideen med åben skole er at erhvervsliv, foreninger og kommuner etablerer et samarbejde, for herved at øge autenciteten i læringen. 
 

Eksempel fra Roskilde, 2016
Som en del af Projekt åben skole i Roskilde, er der løbende blevet skudt videoer af de lærende partnerskaber i aktion. Derudover er der blevet udarbejdet to artikler omhandlende udeskoledidaktik (Tim Krat) og brugen af Mantle of the Expert-metoden i en Åben Skole-sammenhæng (Luke Abbott/Autens). 

Lærende partnerskaber - Lynghøjskolen og Åben Dans

Lærende partnerskaber - Roskilde Bibliotek, Roskilde Museum, Himmelev og Hedegårdenes Skole

Lærende partnerskaber - Museet for SamtidsKunst & Absalons Skole