21. århundredes kompetencer

& FREMTIDENS SKOLE 

Viden om 21. århundredes kompetencer

I læringsforløb med fokus på kreativitet, de undersøgende spørgsmål og innovation, vil 21.århunderedes kompetencer også være tilstede ift. planlægningen, gennemførelse og evaluering af forløbene.

Nedenstående kompetencer er eksempler, som er inspireret af og trækker på UCC's forståelser. 

Eleverne arbejder med problemløsning og innovation. Deres løsninger er implementerbare ift. den virkelige verden. De arbejder med metoder til idégenering, samskabelse og skabe løsninger og prototyper herfor. 

Kreativitet

Eleverne arbejder med og udvikler en forståelse af hvornår projekter og opgaver bedst løses i fællesskab - med fælles ansvar, i parvis, rollefordelingen og hvordan de bedste beslutninger træffes.  

Eleverne arbejder bl.a. med formidling, medier og forståelse af at tilrettelægge kommunikationen afhængig af målgruppe. 

Kommunikation

Gode spørgsmål stilles, så eleverne får vakt deres nysgerrighed på verden omkring dem og giver dem incitament til at handle, udfolde sig og skabe mening og sammenhæng ml. sine verdener. 

Motivation og nysgerrighed

Her arbejderne eleverne med forskellige fremstillinger, for at forstå og kunne bedømme kvalitet, vigtigheden af data, troværdighed, ideer eller hændelser. 

Kritisk tænkning

Kollaboration